European Register of Commerce

Dopis od European Register of Commerce je opět dalším pokusem o podvod: Objednávka za 2 931 eur se skrývá za GDPR.

Rád bych Vás informoval  o nové formě podvodného jednání, který cílí na české podnikatele. Známá firma, DAD Deutscher Adressdienst GmbH se sídlem v Hamburku, německo se nejspíš rozhodla aktualizovat své „ podnikání „  a nově rozesílá dopisy, který na první pohled budí dojem žádosti o zpracování osobních údajů v souladu se zavedeným GDPR.

Podpisem a odesláním formuláře European Register of Commerce na adresu příjemce si objednáváte reklamu za 75 500,- Kč!!!!

Jak napovídá drobný  text na zadní straně, formulář je ve skutečnosti objednávka inzerce v bezcenném internetovém registru eu-reg.eu. Zápis se objednává na období 3 let s automatickým obnovováním předplatného, dokud nebude na adresu provozovatele registru doručena výpověď ve lhůtě alespoň 3 měsíců před koncem předplaceného období.

Cena je 977 eur za každý rok, za minimální možné tříleté období celkem 2 931 eur, v přepočtu přes 75 500,-  Kč!!!!!!

Charakter podvodného jednání je téměř totožný jako u formulářů nadepsaných European Business Number a EU Business Register. Ty v příjemcích mají evokovat oficiální daňový registru EU, fakticky se jedná o objednávku bezcenné inzerce za tisíce eur.

Jak postupovat, pokud jste reagovali na zaslaný formulář, od European Register of Commerce.

Dopis od European Register of Commerce zahoďte a nijak na něj nereagujte.

Jestliže jste formulář vyplnili a společnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH odeslali, v žádném případě nereagujte na výzvy k zaplacení. Jakmile jednou peníze odešlete, je velmi, velmi nepravděpodobné, že je ještě někdy uvidíte.

Jinak se řiďte prakticky stejným postupem, jaký jsem popsal v návodu u EBN. Za žádnou cenu nic této firmě neplaťte. V případě pochybností se poraďte se svým právníkem, nebo můžete využít stejný či podobný postup, jaký je popsán v dálších návodech - viz EBN, Expo Guide a další.

Velký pozor na tyto nové inovace !!!!!!!!!