Rozhodčí řízení

Od roku 1995,  platí zákon o rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení se využívá výlučně při řešení majetkových sporů. Ať už mezi organizacemi, nebo jednotlivcem a organizací. Formou rozhočího řízení se mohou řešit veškeré majetkové spory, vyplývající z obchodního, občanského nebo pracovního práva,  s výjimkou trestního práva, od sporu o kupní smlouvu přes pracovně právní spory, až po majetkové  vypořádání manželů po rozvodu. Výhodou takového řešení je rychlost, nižší poplatky, neveřejnost a zejména posuzování podle zásad spravedlnosti, ( tedy posuzování podle principu,  má dati - dal. )

Hlavním a zároveň nejdůležitějším předpokladem, pro úspěšné řešení, jakéhokoliv majetkového sporu, formou rozhodčího řízení, je existence rozhodčí doložky nebo smlouvy.