Řešení pohledávek

Nezaplatil Vám někdo za práci, kterou jste pro něj odvedli ?

Nemůžete vymocí své peníze ?

Váš dlužník se Vám vyhýbá  a nekomunikuje ?

Nechcete, nebo nemáte čas se vláčet po soudech ?

 

Cílem  našich  aktivitje zbavit  své  obchodní  partnery  zdlouhavého  a  nepříjemného  vyjednávání s dlužníky. Používáme nejúčinnější  metodu, přímé   jednání s dlužníkem,  kde postupujeme  na  základě  smlouvy o správě pohledávky a plné moci.  Pohledávky řešíme nejčastěji, formou zajištění a vydání platebního rozkazu  a následnou exekucí, nebo formou rozhodčího řízení  také s následnou exekucí.  V případech kde se tyto způsoby nedají použít, postupujeme klasickou cestou vymáhání pohledávky, přímým jednáním s dlužníkem.

 

Jsme  přesvědčení,  že  způsoby,  ktere zde   propagujeme,  lze všechny majetkoprávní  spory řešit  efektivně, rychle, objektivně a diskrétně.

 

Řešíme pohledávky, formou zajištění a vydání platebního rozkazu nebo formou rozhodčího řízení, na území České a Slovenské Republiky a v zahraničí.

S kým spolupracujeme ?

Vymáhání pohledávek s.r.o.,  SK - Faktoring s.r.o.

JUDr. Olga Svobodová,  JUDr. Ivan Beladič

Exekutorský úřad Hodonín, Exekutorský úřad Skalica a mnoho dalších.