EU DPH s.r.o.

je novou firmou která se zabývá katalogovými podvody a má toho času sídlo v Brně. Tato firma rozesílá  platební předpisy - udajně daňové certifikáty za účelem podsunutí nevyžádané nabídky a sjednání smlouvy uskutečněnou platbou na jejich účet. Společnost EU DPH s.r.o. P.O.BOX 252 60200 Brno zcela  cíleně  na dokumentech neuvádí  slovo Faktura nebo Daňový doklad, ale pouze malinkým písmem dole na dokladu je zmíněno, že se jedná o „nabídku“… Na druhé straně je pak malinkým písmem moře textu, v němž se mimo jiné ukrývají podmínky smlouvy atd. Zaplacením podepisuje oběť takového útoku smlouvu, na základě které je podvodná firma poté oprávněna fakturovat, čtvrtletně, po určitou nebo neurčitou dobu, s obtížnými možnosti vypovězení, třeba i několikatisícové „bonusy! Proto velký pozor na to co podepisujete, nemuselo by se Vám to vyplatit. Majitel(ka) firmy je maďarské národnosti takže bude asi dost obtížně k dohledání  v případě podání trestního oznámení nebo  žaloby. Velký pozor a jejich faktury posílejte  raději rovnou do koše. 

Přeji hodně opatrnosti  proti těmto obzvlášť nebezpečným formulářům.

                      Bc. Vladimír Holiš