Expo Guide

EXPO GUIDE je on-line obchodní adresář, který můžete najít na stránkách www.expo-guide.com. Jedná se  adresář  takzvané podvodné katalogové společnosti s názvem Expo Guide, S. de RL de CV, se sídlem v Mexiku, která  pod záminkou aktualizace údajů  oslovuje  formulářem a  žádá o aktualizaci údajů, firmy po celém světě, které vystavují na obchodních  veletrzích všeho druhu.

Obrana proti Expo Guide.

Tato společnost si zjišťuje informace o  výstavách a veletrzích na celém světě a podle dostupných informací snaží se nalákat potencionální vystavovatele na klamavé formuláře, které vyvolávají dojem, že jde pouze o potvrzení nebo zviditelnění, již existující registrace v oficiálním katalogu konkrétní výstavy. Samozřejmostí je záměrné vyvolávání mylného dojmu, že jde o bezplatný úkon  a že jde o oficiální nabídku organizátora příslušného veletrhu Společnost Expo Guide se přitom prezentuje jako vydavatel neoficiálních katalogů vystavovatelů  a nabízí cíleně před veletrhy potencionálním vystavovatelům zápis do  on-line katalogů. Katalogy Expo Guide jsou  většinou podřadné kvality, s mizivou návštěvností ovšem pozor, nabídka zahrnuje  dlouhodobý platební závazek ve výši  několika tisíc eur, zpravidla skrytý na konci textu, který je tištěn malým písmem.

Znaky neseriózní nabídky:

Dopisy této  firmy nabízející neoficiální katalogy vystavovatelů jsou napsány tak, že si oslovený vystavovatel při zběžném přečtení myslí, že se jedná o dopis od pořadatele veletrhu nebo o bezplatný zápis do katalogu. Pravidlem je odkaz na veletrh, na který je vystavovatel přihlášen, název organizátora veletrhu je zpravidla umístěný v záhlaví podvodného formuláře, tak aby byl  vyvolán pocit, že již existuje obchodní vztah.

Aby se usnadnilo zaslání zpět, je většinou přiložena ofrankovaná obálka se zpáteční adresou, ve které je možné zaslat nazpět podepsaný a vyplněný formulář.

Následující znaky by Vás měly zarazit:

Výše platebního závazku a jeho trvání, je uvedeno teprve v obchodních podmínkách pod textem formuláře pro aktualizaci údajů, vytištěných malým písmem.  Zdarma je pouze přečtení, pokud takový formulář podepíšete, zavážete se k nemalé úhradě. Veškeré informace jsou uváděny v anglickém jazyce.

Sídlo firmy se nachází  v zámoří, např. v Mexiku.

( Žádný  z organizátorů veletrhů,  které jsem dosud oslovil, nemá žádnou  smlouvu nebo dohodu se společností EXPO GUIDE. )

Firma Expo Guide patří do skupiny podvodných katalogových firem o kterých pojednává Zpráva Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2008, v plném znění k dohledání na Googlu.

Co by jste měli udělat, pokud se dostanete do kontaktu s touto firmou:

1.         Pečlivě přezkoumejte, zda se jedná o seriózní nabídku. Pokud se jedná o podvodnou nabídku, nepodepisujte. Informujte své kolegy, aby si na takové případy ve  Vašem podniku začali dávat pozor, a do budoucna jste tak obdobným případům předešli. Zašlete kopii formuláře pořadateli veletrhu, či jeho zastoupení.

2.         Nijak se tyto osobu nebo firmu nesnažte přesvědčovat o své pravdě - jde   pouze o formální záležitost pro Vaše právní krytí. ( Jde o zpochybnění a v případě soudního sporu o  absolutní neplatnosti smluvního vztahu).

3.         Zdržte se jakýchkoli dalších komentářů či rozprav, nediskutujete, nekomunikujte -  jen ztrácíte čas, protože firma od samého počátku velmi dobře ví co provádí, tedy že chce Vás jako své oběti oklamat a jediné o čem se bude firma schopna bavit, je přesvědčit Vás,  o dobrovolné platbě, případně Vám nabídne urovnání se sníženou platbou.  Veškerou komunikaci realizujte na dodejku!

4.         Nijak se s s touto společností dál nebavte a ignorujte veškeré příchozí kontakty. Pokud by Vám tato firma volala, tak jim do telefonu opakujte klidně  a asertivně, ( stylem zaseknutá deska ) , že s nimi nemáte o čem diskutovat - i kdyby říkali COKOLI.

5.         Pokud by snad někdy v budoucnu chtěli k soudu - klidně ať jdou - nemají  reálnou šanci a budou se snažit jen blufovat. Jediné na co by jste museli reagovat je platební rozkaz přímo od českého soudu, případně mohou podat Evropský platební rozkaz. I ten se dá v případě správného postupu eliminovat. ( Pozor na fiktivní návrhy soudního sporu označené jako "legal department" od této firmy - tato firma blufuje a je schopna Vám tvrdit,  že již spor soudní řeší v Mexiku u soudu, přestože takzvané soudní formuláře, nemají žádnou právní váhu  - na to jim neskočte!)

6.         Firma Expo Guide disponuje vysokou mírou přesvědčivosti a její pracovníci se Vás snažit za každou cenu přesvědčit, aspoň k částečné, dobrovolné úhradě. Jsou dokonce schopni Vás přesvědčovat,  že pokud zaplatíte část platby, v určité procentuální výši, že takzvané vymáhání  bude z jejich strany  ukončeno a že s Vámi následně uzavrou dohodu o vyrovnání.

7.         Nevěřte tomu, nikdy nic, co slíbí nedodrží a částečnou platbou je pouze povzbudíte k dalšímu nátlaku. I když se v takových případech ozývají až po uplynutí delšího času.

Bohužel se ale řada lidí bojí a ANIŽ BY SI COKOLI ZJIŠTOVALI (a přitom stačí zadat jejich název do Googlu), tak bez odporu platí. To je živná půda pro tyto novodobé gangstery.

Efekt jejich "úspěchu" spočívá právě v tom, kolik lidí se jim "vzdá absolutně bez boje". A bohužel je jich stále dost.

V žádném případě s touto  společností pokud možno, nekomunikujte. Ušetříte si spoustu trápení, nervů a starostí.

A jejich výzvy, obtěžující telefonáty a výhružné dopisy? Uschovejte si korespondenci do data, kdy odešlete zamítací dopis, nebo výpověď smlouvy. Na další výzvy nebo urgence  pak neberte zřetel.

V posledním čase jedná za společnosti Expo Guide  nová společností Conflict Solution Ltd která velmi často v rámci nátlaku na úhradu pohledávky Expo Guide argumentuje sdělením, že byl na tu či onu firmu vydán Evropský platební rozkaz – EPR. Pozor může jít o formu psychologického nátlaku, ale na druhou stranu takové jednání  a postup není možno vyloučit. Proto pozor na tyto indicie:

Jak to funguje v případě podání EPR – evropského platebního rozkazu.

EPR může vydat jen příslušný soud, - v ČR oblastní - okresní soud v místě sídla podnikání, taková je příslušnost po úpravě místní příslušnosti soudů. Tvrzení je možno doložit podanou žalobou a podacím lístkem místně příslušnému soudu. Pozor!  Žádná soukromá společnost nemůže EPR vydat, může jen oznámit zahájení řízení. EPR je vždy vydán místně příslušným soudem, na základě podané žaloby, vše funguje stejně jako u běžných vnitrostátních sporů, jen s tím rozdílem, že dostáváte vyjádření soudu, nikoliv soukromého subjektu. Příklad: žalobu podal Vás věřitel na Kypru,   vy máte sídlo na Praze 5, Vaším místně příslušným soudem je tedy Městský soud na Praze 5. Ten Vám oznámí na formuláři pro EPR, že na Vás byla podána žaloba Vaším kyperským věřitelem, a vy máte zákonnou lhůtu na odvolání, případně na podání odporu – většinou 15 d- 30 dní. Žádný jiný postup není  v případě EPR přípustný a jiný postup není ani možný. Proto pozor na případné emailové sdělení, vše si raději v takových případech ověřujte.    

Pro eliminaci jakýchkoliv nároků proti podvodným společnostem, je také velmi důležité mít vytvořenu  právní ochranu. Pokud jste omylem  podepsali podvodný formulář, není na co čekat. Okamžitě takové smlouvy vypovídejte, a pokud nestihnete ve smlouvách uvedené  - většinou „šibeniční“ a nezákonné,  termíny výpovědi, rozhodně ve své aktivitě nepřestávejte.

Jaké máte možnosti?

1.         Nedělat nic a počkat co udělá Expo Guide, nebo její partnerské firmy. Tento postup rozhodně nedoporučuji. Tím necháváte všechnu aktivitu na protistraně a to by se Vám nemuselo vyplatit.

2.         Okamžitě po první urgenci Expo Guide, pokud jste již dříve  nevypověděli smlouvu v termínu, zajistit dokumentaci, která prokáže, že je na Vás připravován, nebo již byl spáchán pokus o podvod. ( Oslovit organizátora veletrhu, zjistit zda protistrana jednala z jeho pověření či nikoliv, vyžádat si závazné stanovisko organizátora, případně požádat organizátora o vyjádření k dané věci – problému. Pozor - vždy v takovém případě zachovávejte správnou právní formulaci. Chybu si  jednoduše nemůžete dovolit. Proto raději i tyto aktivity, konzultujte s právníkem nebo advokátem

3.         Oslovte podnikového či známého právníka nebo advokáta a sestavte na základě zjištěných informací, právně účinnou verzi odmítnutí nároků  ( s přesně doložitelnými skutkovými událostmi a  jednáními v dané věci a s případnými prokazatelnými porušeními zákonů. Vše právně  zargumentujte a doložte.)

4.         Pokud nátlak ze strany Expo Guide nebo jiné společnosti  ani po odeslání a prokazatelném doručení Vašeho takto zpracovaného odmítnutí nepřestává, může jít pravděpodobně ze strany protivníka o formu útisku či vydírání. Zvlášť pokud se tak děje bez toho, aby Vám protistrana, pokud se nejedná přímo o Expo Guide,  doložila své zmocnění.  V takových případech nemusíte vůbec reagovat.

5.         Pokud protivník na Vás podá žalobu, kterou Vám může vyhrožovat – ve formě Evropského platebního rozkazu, nebo v jiné formě,  nechte ho, ať žalobu podá. V odporu k takto podané žalobě, jen zdůvodníte a zargumentujete veškeré skutečnosti, a také  případné výhružky - formy útisku a vydírání. Takovým jednáním si protistrana vlastní situaci zhoršuje, pokud skutečně podá podnět k žalobě, absolutně nebude mít  s takovým přístupem u žádného soudu šanci.

Zahraniční soud, také zřejmě nebude mít žádné pravomoci a Vy navíc budete schopni prokázat, jednak předpokládané  podvodné jednání  protistrany a neoprávněný a nevybíravý nátlak protistrany, po okamžiku, kdy jste jí platně doložili  a právně odůvodnili, proč vymáháný  nárok neexistuje. 

Takže závěrem, nenechte se napálit a podvést. Vždy vše konzultujte s právníkem nebo advokátem. Pokud advokáta nemáte, klidně se obraťte na mne. Já sice advokát nejsem, ale jeden z mých obchodních partnerů, je nejen zkušeným advokátem, ale i registrovaným insolvenčním správcem a autorizovaným rozhodcem, zapsaným v seznamu rozhodců Ministerstva Vnitra. Takže i po právní stránce, dokážu nejen v této věci, ale  i v jiných záležitostech, buď přímo,  nebo zprostředkovaně, poradit a pomoct.

   S přátelským pozdravem

             Bc. Vladimír Holiš

Důležité upozornění:

V roce 2013, konkrétně ve druhé polovině roku 2013 společnost EXPO GUIDE upravila svůj  formulář takovým způsobem, že se jedná o objednávku služeb a zviditelnění na webových stránkách. Neuvádí ovšem na jakých. I proti takto podepsanému formuláři existuje obrana. Způsob obrany, je ovšem pro tyto případy dost individuální a navržený postup, který se dal použít u původní varianty, by zřejmě již neobstál. Proto prosím věnujte velkou pozornost tomu, co podepisujete. V případě pochybností pište, emailujte nebo zavolejte. Rozhodně radím - nepodepisujte nic, mimo místo obvyklé provozovny. Nenechte se napálit. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V současné době již tato  společnost pochopila, že nemá šanci uspět, že jí nikdo nezaplatí  i díky těmto stránkám, a také díky zásahu Ministrestva zahraničí Č.r.,  které prostředníctví konzulátu v Mexiku interpelovalo vládu Spojených státu Mexiko. Vláda Mexika sice odpověděla že nemá možnost ovlivnit chování soukromých firem a že má Česká republika vyčíslit škodu, kterou poškození  utrpěli, ale  přesto tlak na české firmy od tohoto okamžiku ustává a v současné době, není o firmě Expo Guide slyšet. Ale přesto, žádné nebezpečí není radno podceňovat a proto stále trvám na svém varování. Pozor na to co podepisujete. !!!!!!!!!!!!

         Bc. Vladimír Holiš,

s